Procedury bezpieczeństwa
w związku z epidemią COVID-19

Celem wdrażanych procedur jest optymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz ochrona pacjentów, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników gabinetu CFT, dlatego będziemy wdzięczni za przestrzeganie rygorów epidemiologicznych oraz zaleceń terapeutów.

Przed przybyciem do gabinetu CFT prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety znajdującej się poniżej.
Bez wypełnienia ankiety i wymaganych zgód pacjenci nie będą mogli być przyjęci w gabinecie CFT.

Jeśli twoja przeglądarka nie wspiera podglądu plików PDF,
pobierz plik tutaj: Wytyczne dla rodziców odwiedzających gabinet CFT (pdf)

Jeśli twoja przeglądarka nie wspiera podglądu plików PDF,
pobierz plik tutaj: Procedury bezpieczeństwa w obiekcie CFT (pdf)